Habu Holding AS og Åpenhetsloven

Denne innledning gir en oversikt over tiltakene som er tatt av Habu Holding AS for å sikre overholdelse av Åpenhetsloven. Vi er forpliktet til å opprettholde prinsippene om åpenhet og ansvarlighet i alle aspekter av vår forretningsdrift, og vi mener at denne forpliktelsen er essensiell for å bygge tillit hos våre interessenter og kunder.

I Habu Holding AS forstår vi viktigheten av å overholde Åpenhetsloven. Vi mener at vår forpliktelse til åpenhet og ansvarlighet ikke bare er en juridisk forpliktelse, men også en moralsk plikt. Vi er forpliktet til å opprettholde de høyeste etiske standardene i alle aspekter av vår forretningsdrift, dette også et pågående arbeid hos oss og vi vil stadig identifisere nye forbedringsmuligheter og behov for endringer.

I denne rapporten vil vi gi en oversikt over tiltakene som er tatt av vårt selskap for å sikre overholdelse av Åpenhetsloven. Vi vil også fremheve noen av utfordringene vi har møt på i denne prosessen, samt våre planer for fremtiden. Vi mener at åpenhet og ansvarlighet er avgjørende for vår suksess som et selskap, og vi er forpliktet til å fortsette å opprettholde disse prinsippene i alle aspekter av vår forretningsdrift.

Bærekraftsstrategi

Innledning

Habu Holding AS’ bærekraftsstrategi tar utgangspunkt i Habu Holding AS’ investeringsportefølje og baserer seg på en grundig interessentanalyse. Habu Holding AS har to ulike porteføljer som industri- og eiendomsinvesteringer.

FNs Bærekraftsmål

Det er stor oppslutning på FNs bærekraftsmål blant alle interessenter. Habu Holding AS vil oppfordre alle sine nåværende og fremtidige investeringer å ta seg av et miljø, samfunns- og forretningsemner.

En bærekraftig investering hos oss skal basere seg på

 • En lang og stabil vekst hos porteføljeselskapene.

Slik vi planlegger å gjøre det:

 • Habu Holding AS anerkjenner internasjonale standarder som gir konsistens på utviklingen og hever markedsstandarder.
 • Habu Holding AS har klare forventninger til porteføljeselskaper via interne retningslinjer og krav.
 • Habu Holding AS skal ha en jevnlig dialog med porteføljeselskaper.
 • Habu Holding AS oppfordrer porteføljeselskaper til å sette ESG-strategi i takt med Habu Holding AS sine forventninger.
 • Habu Holding AS investerer i sin egen utvikling.

Med dette har vi sett for oss følgende bærekraftsmål:

 • Velge miljøbevisst.
 • Ikke ta likestilling for gitt.
 • Vær oppmerksom. Tilrettelegge og kreve at jenter og gutter, kvinner og menn skal ha de samme rettighetene i alle situasjoner, enten det er på fotballtreningen, på skolen, i hjemmet eller i lønnsforhandlinger.
 • Vern mot diskriminering på arbeidsplass.
 • Menneskerettighetspolitikk.
 • Vær en bevisst forbruker.
 • Vi skal velge de bedrifter som er åpne om vilkårene til arbeiderne, behandler dem godt og tar avstand fra barnearbeid.
 • Leverandørevaluering.
 • Tett dialog med businesspartnere.
 • Modernisering av byggene med fokus på energieffektivitet, vannbesparelse og resirkulering av avfall.
 • Energimerking på bygg.
 • Bruke kollektiv- og el-transport.
 • Bli med i miljøorganisasjoner.
 • Samarbeide om miljømål.

Innholdet ovenfor er et utdrag av HABUs aksjonsplan for ESG. Ta kontakt med Arild Ferkingstad på arild.ferkingstad@habuas.com for å få tilgang til den komplette aksjonsplanen.